Vi på MakeClean rekommenderar minst två storstädningar om året! Ett bra tillfälle bör vara i augusti efter pollensäsongen. Regelbunden städning är bra men inte tillräckligt som en storstädning där vi städar mer grundligt, det vill säga in- och utvändigt av ugn, mikro och kyl. Dammsugning av stoppade möbler, tavlor och väggar. Rengöring av högt belägna ytor, lampor, ventilationsdon samt golvbrunnar och dylikt.

Vårt pris för storstädning är 165kr/h inklusive moms efter RUT- avdrag. En fast avgift på 350 kr inkl. moms utgår för inställelseavgift och städmaterial.

Vi debiterar alltid enligt ordinarie timtaxa för storstädningar vi utför, d.v.s. totala tiden vi är hos er och städar.

I tabellen nedan uppskattas tidsåtgången för en storstädning utifrån fullständig checklista.
Bostadsyta              Timmar                  Städobjekt och beskrivning
0-60 kvm                    8-12                       Mindre lägenhet, ett badrum
61-100 kvm               12-16                      Mindre villa, radhus eller stor lägenhet
101-150 kvm             16-20                      Medelstor villa eller radhus, två badrum, 1-2 plan
151-200 kvm             20-24                      Stor villa med två badrum, 1-3 plan, barn/husdjur.​
Storstädning